Motlawa-Fluss-Danzig-shutterstock_1311444617.jpg

ODKRYJ  PODRÓŻNIKÓW

Wiara pozwala nam zrozumieć, że istnieje coś niezrozumiałego.

Witamy w Społeczności Wiary Podróżników.

Cieszymy się, że znalazłeś drogę do nas. A teraz baw się dobrze odkrywając nasz świat.

Jesteśmy Podróżnikami, Wspólnotą Wiary opartą na wiedzy naukowej, doświadczeniach duchowych i przykazaniach afirmujących życie.

Jeśli możesz się z nami identyfikować, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować się u nas.
Formularz znajdziesz tutaj na tej stronie.

PRZYKAZANIA : 
,, Uwierz w to, a będziesz w połowie drogi "

1. Uwolnij swój umysł od chciwości, egoizmu, blokad i uprzedzeń.

2. Oczyść swoją duszę z trucizn, które zostały Ci do tej pory podane.

3. Otwórz swój umysł na życie w kolejnych Wszechświatach.

4. Uwolnij swoje ciało od toksyn.

5. Trzymaj swoje ciało z dala od chemii i zmieniających się substancji tak bardzo, jak to tylko możliwe.

6. Zawsze decyduj zgodnie ze swoimi uczuciami i nie daj  się kierować rzeczami zewnętrznymi.

7. Zawsze bądź bezinteresowny i honorowy.

8. Traktuj wszystkich ludzi w ten sam sposób, niezależnie od wyznania czy koloru skóry.

9. Bądź świadomy swojej energii, którą możesz kierować i uwalniać.

10. Wszystko co dobre, ale także wszystko co złe, które robisz w tym Wszechświecie  przydarzy Ci się również w nowych Wszechświatach.

11. Chroń środowisko, rośliny i świat zwierząt.

12. Chroń siebie i osoby wokół siebie przed nienawiścią, przemocą i wpływem osób trzecich.

13. Zawsze bądź neutralny, nigdy nie bądź polityczny ani fanatyczny.

14. Szanuj swoją wiarę.

15. Twoja wiara nie jest przypadkiem, lecz  zrządzeniem losu, więc wyznawaj ją.

16. Daj też innym dostęp do swojej wiary.

17. Interwencje medyczne, leki, operacje, szczepienia i inne konwencjonalne metody medyczne, muszą być przeprowadzane dobrowolnie, bez nacisku lub przymusu. Szczepienia należy traktować bardzo krytycznie, ponieważ wpływają one na nietykalność cielesną. W naszej wierze jest to niedopuszczalne.

18. Transfuzje krwi są obecnie bardzo kontrowersyjną kwestią. Proszę omówić to z nami osobiście.

19. Przemoc fizyczna jak i psychiczna wobec ludzi nie będzie tolerowana. To prowadzi natychmiast do wykluczenia z naszej społeczności i ewentualnie do wniesienia skargi prawnej.

20. Terapia naturalna zawsze ma pierwszeństwo przed konwencjonalnymi metodami medycznymi.

21. Przemoc wobec innych i samego siebie jest niedozwolona.

22. Żyj wolnym duchem i pozwól innym też żyć wolnymi.